Сините екрани на Бизнес парка

„В него намираш ония хора, които предпочитат следобед чай вместо бира, в него намираш ония хора, които разпускат така, както трябва да се прави във всеки друг парк. Най-важното е, че те в голямата си част нямат никаква представа от бизнес. Водят децата си там, за да не им показват изхвърлените през терасата торби с боклуци, Водят ги там, за да им покажат, че сладък живот има, дори и да си съсед на евтини проститутки“.