Тихата църква на изобретателя

Долу в мазето е Тихата църква на изобретателя. „Светая светих“, най-свещеното място в домашния храм. Тя е споделено място за душите на компоти и компютри, на болни чешмяни кранчета и безпътни телевизорчета. В нишите й почиват стотици малки предмети. Кабелните кости са навсякъде, а голата електрическа крушка е единствената църковна свещ, с която започва практическото изповядване на вярата и приобщаването към обредите на изобретателството.