Градът с две лица

Отецът ме помами с пръст. Пристъпих към него и библията в ръката му. Очаквах да ми сподели някакъв божествен промисъл, с който „да ме разповие, да ми ръсне пудра на дупето” и да ме прати по живо, по здраво из белия свят. Той обаче отвори вехтия завет и аз надникнах във фотографията, залепена на вътрешните му страници.

Там една божия твар бе налапала пениса на друга божия твар. От същия пол.