Микронната технология, вълшебният триграматон и половата мощ

Още малко за вълшебния триграматон ХУЙ. Един приятел в Англия наскоро правил маски за литогравски печат на чипове. До 4 през ноща ги правил тези маски и на края не издържал и сложил между елементите един 5 микронен надпис ХУЙ отгоре, за да крепи оложението. За калем да му е и да не се счупи нещо. Подписът на създателя. Българската следа в микронната технология.