Слънчевото зайче хрупа светлина с ушите си

Старо село.

Последните стари предмети из мазетата прашасват.

Сеното също пуска прашинки, които танцуват в слънчевите тръби на сенките.

Бичкията си почива, а ножиците за стригане на вълна броят овце в съня си.

Стъргалотото блести чисто, защото калта е суха.

Слънцето дъвче забравената на дувара краставица.

Слънчевото зайче хрупа светлина с ушите си.