Сън за голямо слонско лайно

Последното нещо, което сънувах, беше как лежа под един слон, без да мога да помръдна, и той се готвеше да стовари едно от най-големите лайна, които някога съм виждал (…) Разкажете този сън на някой психиатър и той ще изкара от него нещо ужасно. Тъй като му плащате прекалено много, той със сигурност ще ви накра да се почуствате зле.