Пачата на вещицата, дето диша от мазетата

Вдигаш поглед към бойлера, който изпълнява желания. В него няма нищо разочароващо или предизвикващо съмнение, но няма и нищо, внушаващо надежда. Но пък стойността на стрелката не е на нулата.