Репортаж от войната във Виетнам

Докато почиствахме праха от книгите попаднах на едно виетнамско списание от 1965 г. Няма как да разчета текста, но фотографиите в него са красноречиви. Репортаж от войната във Виетнам и то не от американска гледна точка, а от виетнамска. Акцентът е върху героизма на виетнамската армия, бойния дух, и, защо не, нежната и поетична душа на виетнамския войник.

Първата снимка. За деня.

За деня винаги има първа и последна снимка. При последната, играта с настройките на фотоапарата е изтощена от знания и сметки. И те правят експеримента със светлината контролиран, ограничава го в полето „май-това-исках-да-постигна“.